Violet & Daisy นักฆ่าหน้ามัธยม
Violet & Daisy นักฆ่าหน้ามัธยม

Violet & Daisy นักฆ่าหน้ามัธยม

นักฆ่าวัยรุ่นสองคนยอมรับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นงานที่ง่ายและรวดเร็วจนกว่าเป้าหมายที่ไม่คาดคิดจะส่งพวกเขาออกไปจากแผนของพวกเขา

Duration: 88 Min

Quality: HD

Rating: 0

6.2

Rating(1)


Leave a comment