The Bounty Hunter จับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเข้าปิ้ง
The Bounty Hunter จับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเข้าปิ้ง

The Bounty Hunter จับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเข้าปิ้ง

Milo Boyd เป็นนักล่าเงินรางวัลที่มีกิ๊กล่าสุดค่อนข้างน่าพอใจในขณะที่เขาพบว่าผู้คุมตัวประกันที่เขาต้องตามล่าคือ Nicole อดีตภรรยาของเขา แต่เธอไม่มีเจตนาที่จะถูกจับโดยไม่มีการต่อสู้ เรื่องที่ซับซ้อนสจ๊วตแฟนหนุ่มของนิโคลสจ๊วตเข้าร่วมการไล่ล่า

Leave a comment