Terminator Salvation เทอร์มิเนเตอร์ 4 : มหาสงครามจักรกลล้างโลก
Terminator Salvation เทอร์มิเนเตอร์ 4 : มหาสงครามจักรกลล้างโลก

Terminator Salvation เทอร์มิเนเตอร์ 4 : มหาสงครามจักรกลล้างโลก

จอห์นคอนเนอร์ต้องเติบโตขึ้นในปีพ. ศ. 2561 ต้องเป็นผู้นำการต่อต้านมนุษย์กับหุ่นยนต์ทางทหารที่มีอำนาจเหนือกว่า แต่เมื่อมาร์คัสไรท์ปรากฏตัวการดำรงอยู่ของเขาทำให้เกิดความสับสนในภารกิจขณะที่คอนเนอร์พยายามระบุว่าไรท์มาจากอนาคตหรืออดีต - และไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนหรือศัตรู

Duration: 115 Min

Quality: HD

Rating: 0

5.9

Rating(1)


Leave a comment