Predestination ยือเวลา ล่าอนาคต
Predestination ยือเวลา ล่าอนาคต

Predestination ยือเวลา ล่าอนาคต

ชะตากรรมไว้ล่วงหน้าชีวิตของตัวแทนชั่วคราวที่ส่งไปในชุดการเดินทางข้ามเวลาที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันนักฆ่าในอนาคตจากการก่ออาชญากรรมของพวกเขา ตอนนี้ในการมอบหมายขั้นสุดท้ายเอเจนต์ต้องหยุดอาชญากรคนหนึ่งที่หลบหนีเขาตลอดเวลาและป้องกันการโจมตีที่ร้ายแรงซึ่งชีวิตหลายพันคนจะหายไป ดูหนัง  Predestination ยือเวลา ล่าอนาคต

#Predestination
Leave a comment