A.I. Artificial Intelligence จักรกลอัจฉริยะ
A.I. Artificial Intelligence จักรกลอัจฉริยะ

A.I. Artificial Intelligence จักรกลอัจฉริยะ

หนัง เดวิดเด็กหุ่นยนต์ - คนแรกของเขาที่ได้รับโปรแกรมการทดสอบโดยพนักงานไซเบอร์นิคส์และยาของเขาจะต้องเป็นลูกของพวกเขา แต่สถานการณ์แบบไม่คาดคิดทำให้ชีวิตนี้เป็นไปได้ ไม่ได้รับการยอมรับโดยไม่ได้รับการยอมรับขั้นสุดท้ายจากมนุษย์หรือเครื่องจักรที่ได้รับการเดินทาง ่งระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรนั้นกว้างและบางมาก A.I. Artificial Intelligence จักรกลอัจฉริยะ

Leave a comment